Đài Đĩa Than Cổ 01

Đài Đĩa Than Cổ 01

Đài Đĩa Than Cổ 01

: 40992CDEE

: Đã bán

Thông tin chi tiết sản phẩm

Đài đĩa than cổ
Xuất xứ : Châu Âu
Vỏ : gỗ
Hàng nguyên bản, đài vẫn hoạt động tốt, âm thanh cổ chân thực, kiểu dáng cổ điển.

Sản phẩm khác

Đài Đĩa Than Cổ 02

Đài Đĩa Than Cổ 02

Đã bán

Đài Đĩa Than Cổ 03

Đài Đĩa Than Cổ 03

Đã bán