Đài Đĩa Than Cổ 02

Đài Đĩa Than Cổ 02

Đài Đĩa Than Cổ 02

: 41432CDEE

: Đã bán

Thông tin chi tiết sản phẩm

Đài đĩa than cổ.
Xuất xứ: Châu Âu.
Vỏ: gỗ.
Hàng nguyên bản, đài vẫn hoạt động tốt.

Sản phẩm khác

Đài Đĩa Than Cổ 01

Đài Đĩa Than Cổ 01

Đã bán

Đài Đĩa Than Cổ 03

Đài Đĩa Than Cổ 03

Đã bán