Đồng Hồ Treo Tường M28

Đồng Hồ Treo Tường M28

Đồng Hồ Treo Tường M28

: 44419CCEEE

: Còn hàng

Thông tin chi tiết sản phẩm

Đồng Hồ Treo Tường 28.
Xuất xứ: Pháp.
Đồng hồ Pháp AIRS Depose 4 bản nhạc, 10 gông, 10 búa, máy FFE, mặt hình bát giác sáng đẹp.
Thùng bè to đẹp lành nguyên không nứt vỡ. 

Sản phẩm khác

Đồng Hồ Cartel 03

Đồng Hồ Cartel 03

Còn hàng

Đồng Hồ Cartel 02

Đồng Hồ Cartel 02

Còn hàng

Đồng Hồ Treo Tường M1

Đồng Hồ Treo Tường M1

Còn hàng

Đồng Hồ Treo Tường M2

Đồng Hồ Treo Tường M2

Còn hàng

Đồng Hồ Treo Tường M4

Đồng Hồ Treo Tường M4

Còn hàng

Đồng Hồ Treo Tường M32

Đồng Hồ Treo Tường M32

Đã bán